WeerWerk heeft ervoor gekozen het juridisch werkgeverschap voor uitzendkrachten uit te besteden aan One Payroll.

U bent daarom in dienst bij One Payroll. Zij verzorgen voor bedrijven zoals uitzendbureaus, werving- en selectiebureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs de personeels-en salarisadministratie.

One Payroll verwerkt uw declaraties betaalt uw salaris en verstrekt uw loonstroken en jaaropgaven. Ook het zogenaamde ARBO-traject (ziekteverzuim en re-integratie) loopt via One Payroll.

Ziekte:

Wanneer u ziek bent moet u dit vóór 09:30 uur ‘s ochtends telefonisch aan One melden via 020-8451074. Ook wanneer u bent hersteld en weer aan de slag gaat bij uw inlener, moet u dit aan One Payroll melden. Meer over ziekte

Urendeclaratie:

Gewerkte uren altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd om die week te kunnen worden verwerkt en verloond. Via het My One kunt u online gewerkte uren declareren en uw loonstroken en jaaropgaven opvragen. U ontvangt toegangscodes van My One pas nadat uw dossier compleet is. Meer over My One.

Betaling:

Afhankelijk van uw contract ontvangt u wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks uw loon of salaris. Standaard verlonen wij elke woensdag na de gewerkte week uw uren uit (bij weekbetaling). Indien u per 4 weken betaalt krijg, verlonen wij op de woensdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling verlonen wij op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand. Houdt altijd rekening met 1 a 2 dagen verwerkingstijd van transacties door de banken. Meer over betaling.

Vakantie:

U heeft recht op vakantie. U wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop u anders normaal zou werken. 8% van uw loon wordt gereserveerd voor uw vakantiebijslag (vakantiegeld). In juni wordt het vakantiegeld uitbetaald. Meer over vakantie

Vragen?

Lees de veelgestelde vragen van werknemers of neem tijdens kantooruren contact op met onze helpdesk:

  • 020 -845 1074
  • info@onepayroll.nl