Privacybeleid

Privacybeleid Weerwerk | geactualiseerd augustus 2018

 

INTRODUCTIE
Dit privacy beleid legt uit wat wij met uw persoonsgegevens doen, ongeacht of wij u helpen bij het vinden van een baan, onze relatie met u voortzetten nadat wij een functie voor u hebben gevonden, u een dienst verlenen, een dienst van u ontvangen, uw gegevens gebruiken om u om assistentie te vragen met betrekking tot een van onze kandidaten of u onze website bezoekt.
Het beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en wij verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze websitegebruikers, kandidaten, opdrachtgevers, leveranciers en andere mensen met wie wij contact op zouden kunnen nemen om meer te weten te komen over onze kandidaten of die door kandidaten worden opgegeven als contactpersonen bij noodgevallen. Dit is ook van toepassing op contactgegevens voor noodgevallen van ons personeel.

Wij wijzen u erop dat we dit privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven, mogelijke veranderingen posten we hier.
Uw rechten t.a.v. ons privacy beleid, zijn hier opgenomen.

 

VERKORTE SECTIE “IN EEN NOTENDOP”
Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij?

 

KANDIDAATGEGEVENS: Om u de best mogelijke arbeidsmogelijkheden te kunnen bieden die op u zijn toegespitst, is het nodig dat we bepaalde informatie over u verwerken. We vragen u uitsluitend om details die ons werkelijk helpen u te helpen, zoals uw naam, leeftijd, contactgegevens, details over uw opleiding, arbeidsverleden, contactpersonen voor noodgevallen, immigratiestatus, financiële informatie (indien we een financieel antecedentenonderzoek moeten doen), en (indien toegestaan) BSN (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Waar gepast en in overeenstemming met de lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat wij ook informatie verzamelen over uw gezondheid, diversiteitsinformatie of gegevens over criminele veroordelingen.

 

OPDRACHTGEVER: Bent u een klant van Weerwerk, dan is het nodig dat wij informatie over u of individuen binnen uw organisatie verzamelen en gebruiken terwijl we u diensten verlenen zoals: het vinden van kandidaten die bij u of uw organisatie passen. Mocht u een gedetailleerdere beschrijving van de persoonsgegevens die wij op deze wijze over u verzamelen willen lezen, dan delen wij dit graag op uw verzoek.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: Wij hebben een kleine hoeveelheid informatie over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen. Wij hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u kunnen communiceren. Tevens hebben wij andere informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Neem voor gedetailleerde informatie over de verzamelde gegevens contact met ons op.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Om kandidaten op een veilige wijze passende baankansen aan te kunnen bieden en te voorzien in elke mogelijke gebeurtenis voor hen en ons personeel, hebben we enige basale achtergrondinformatie nodig. Wij vragen uitsluitend om zeer basale contactgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen voor een referentie of omdat u bent opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen van een van onze kandidaten of personeelsleden. Hebben wij deze gegevens niet meer nodig, dan vernietigen wij ze.

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen hebben wij nodig zodat wij kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. In sommige gevallen worden bijvoorbeeld de Burgerservicenummers van kandidaten en hun religieuze gezindheid verlangd door regelgeving of andere wetten. Andere gegevens kunnen eenvoudigweg nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt.

 

Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop wij deze mogelijk verwerken, is het mogelijk dat wij, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: De twee belangrijkste manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn:
– Direct van uzelf; en
– Van derden.

 

OPDRACHTGEVERS: De twee belangrijkste manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn:
– Direct van uzelf; en
– Van andere contactpersonen waarmee wij communiceren.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: Wij verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking met u.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Wij verzamelen uw contactgegevens uitsluitend wanneer een kandidaat of personeelslid uw naam opgeeft als contactpersoon voor noodgevallen of wanneer een kandidaat uw naam opgeeft als referentiepersoon.

 

WEBSITEGEBRUIKERS: Wij verzamelen uw gegevens automatisch via cookies wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Indien u meer wilt weten over cookies, waaronder over de wijze waarop wij deze gebruiken en welke mogelijkheden u heeft, dan zullen wij u de informatie verstrekken.

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke details is om u te helpen werk of andere functies te vinden die bij u zouden kunnen passen. Hoe meer informatie wij over u, uw vaardigheden en uw ambities hebben, hoe beter wij onze diensten op u af kunnen stemmen. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor zaken als marketing, profilering en diversiteitsmonitoring. Waar gepast zullen wij uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

 

OPDRACHTGEVERS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens over u is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt. Dit gaat meestal niet verder dan notitie van naam en (werk)telefoonnummer bij de afdeling waar u werkt.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie soepel verloopt.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Wij gebruiken de persoonsgegevens van referenties om onze kandidaten te helpen een passende baan te vinden. Als wij hun details en kwalificaties kunnen verifiëren, kunnen we ervoor zorgen dat ze goed gematcht worden aan potentiële werkgevers. Het is tevens mogelijk dat we persoonsgegevens van referenties gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten waarin zij mogelijk interesse hebben. Wij gebruiken de persoonsgegevens van de contactpersonen voor noodgevallen van een kandidaat of personeelslid in het geval van een ongeval of noodgeval waarbij die kandidaat of dat personeelslid betrokken is. Deze gegevens worden verwijderd zodra wij ze niet meer nodig hebben

 

NB: het is mogelijk dat communicatie aan en van personeelsleden van Weerwerk, waaronder e-mails, beoordeeld worden in het kader van interne of externe onderzoeken of procesvoering.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op verschillende gronden met verschillende partijen delen. Wij zullen uw informatie in hoofdzaak delen met mogelijke werkgevers om zo uw kansen te vergroten om de baan te vinden die u wilt. Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat wij uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden zoals onze dienstverleners delen wanneer we van mening zijn dat dit ons helpt u de best mogelijke diensten te leveren. Indien u een lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens zouden kunnen delen, dan kunt u dat bij ons opvragen.

 

Opdrachtgevers: Wij zullen uw gegevens delen om er vooral voor te zorgen dat wij u geschikte kandidaten aanbieden;
Zodra wij uw gegevens met anderen zouden willen delen, dan vragen wij u hiervoor schriftelijk toestemming.

Indien u een lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, dan kunt u ons dat verzoeken te verstrekken.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: Tenzij u dit anders specificeert, is het mogelijk dat wij uw informatie met elk van de bedrijven uit onze groep en daarmee geassocieerde derden delen, zoals onze dienstverleners en organisaties waaraan wij diensten verlenen. Indien u een lijst wenst in te zien van mensen en organisaties met wie wij uw persoonsgegevens zouden kunnen delen, dan kunt u dat bij ons opvragen.

 

WEBSITEGEBRUIKERS: Voor zover wij weten delen wij geen gegevens van u met derden en zeker niet voor commerciële doeleinden.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Het beschermen van uw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij de nodige maatregelen getroffen die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Indien wij gedurende een periode van twee jaar geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, het bedrijf waarmee of waarvoor uw werkt) hebben gehad, zullen we uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, tenzij we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat wij uw gegevens bewaren (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingdienst of een verwacht juridisch proces).

 

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?

Zelfs indien wij al persoonsgegevens van u hebben heeft u nog steeds verschillende rechten met betrekking tot deze gegevens. Om hierover met ons te spreken, gelieve contact met ons op te nemen. Wij doen ons best onverwijld op uw verzoek te reageren en doen dit in ieder geval in overeenstemming met de voorschriften van geldende wetten. Bedenk dat wij mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.

 

Recht op bezwaar: Indien wij uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen en u bent het hier niet mee eens, heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel wij in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen). Over het algemeen zullen wij het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn.

 

Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld om uw geschiktheid voor bepaalde functies te toetsen) of om u advertenties te sturen hebben verkregen, heeft u het recht op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken.

 

Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: Zodat het voor iedereen helder is: u heeft op elk moment het recht ons te vragen te bevestigen welke informatie wij over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. In zo’n geval kunnen wij aan uw verzoek voldoen, of, in aanvulling daarop een van de volgende dingen doen:
Wij zouden u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek; en

 

Waar wij daar wettelijk het recht toe hebben, zouden wij uw verzoek kunnen afwijzen. In dat geval zullen wij altijd uitleggen waarom wij dat doen.

 

Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben) heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te “wissen”. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel wij in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien wij akkoord gaan met uw verzoek, zullen wij uw gegevens verwijderen, maar nemen wij over het algemeen aan dat u wilt dat wij uw naam noteren op een lijst met personen die er de voorkeur aan geven niet door ons benaderd te worden. Op deze wijze minimaliseren wij de kansen dat in de toekomst contact met u opgenomen wordt mochten uw gegevens in op zichzelf staande omstandigheden verzameld worden. Indien u liever niet heeft dat wij dit doen, kunt u dit aangeven.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien u wenst, heeft u het recht om uw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Wij zullen u hierbij helpen – ofwel door de gegevens direct voor u over te dragen, ofwel door u te voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat.

 

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit: U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.

Indien uw interesses of behoeften veranderen, kunt u zich voor een deel van of alle marketingcontent afmelden (bijvoorbeeld mails met vacaturemeldingen of de nieuwsbrief van Weerwerk) door op de link ‘afmelden’ in de e-mail te klikken of door uw voorkeuren bij te werken in ons voorkeurencentrum op de website van Weerwerk (door in te loggen op uw account of uw e-mailadres in te voeren).

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de website van Weerwerk?
Weerwerk beheert het verwerken van persoonsgegevens op zijn website(s). Neem contact met ons op als u hierover vragen heeft of details wilt weten.
Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?
Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan de website goed te laten verlopen (zgn functionele en technische cookies).
Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen.

 

Wij delen de bezoekersgegevens niet met derden.

 

Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

 

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat wij op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u er in de privacyinstellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vindt u ook details over het van uw computer verwijderen van cookies.

 

UITGEBREIDE SECTIES MET DETAILINFORMATIE

Wat voor persoonlijke informatie verzamelen wij?
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de gegevens die wij over u zouden kunnen verzamelen. De hieronder beschreven informatie is, uiteraard, een aanvulling op enige persoonsgegevens die wij in elke situatie wettelijk verplicht zijn te verwerken.

 

KANDIDAATGEGEVENS: Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de geldende lokale wetten en voorschriften is het mogelijk dat we een deel van of alle in het onderstaande opgesomde informatie verzamelen om ervoor te zorgen dat we u vacatures kunnen aanbieden die toegespitst zijn op uw omstandigheden en interesses. In sommige rechtsgebieden zijn wij beperkt in het verwerken van enkele van de onderstaande gegevens. In dergelijke gevallen zullen wij de gegevens in deze rechtsgebieden niet verwerken:

o Naam;

o Leeftijd/geboortedatum;

o Foto;

o Burgerlijke staat;

o Contactgegevens;

o Opleidingsgegevens;

o Arbeidsverleden;

o Contactpersonen voor noodgevallen en gegevens van eventuele nabestaanden;

o Referentiedetails;

o Immigratiestatus (of u een werkvergunning nodig heeft of niet);

o Nationaliteit/staatsburgerschap/geboorteplaats;

o Diversiteitsinformatie, waaronder informatie over raciale of etnische origine, religieuze of andere overtuigingen en fysieke of mentale gezondheid, inclusief informatie die verband houdt met beperkingen;

o Details over uw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;

o Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld, bijvoorbeeld uit bekeken vacatures, of artikelen die u op onze website gelezen heeft;

o Aanvullende informatie die u aan ons vertelt;

o Aanvullende informatie die uw referentie over u aan ons vertelt;

o Aanvullende informatie die onze opdrachtgevers over u aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden, zoals op vacaturesites;

o IP-adres;

o De data en tijden waarop alsmede de frequenties waarmee u toegang heeft tot onze diensten; en Beelden van beveiligingscamera’s indien u ons pand bezoekt.

 

Als wij alleen werven & selecteren voor een opdrachtgever, dan vragen wij nooit om uw Burgerservicenummer, uw bankgegevens of uw ID/paspoort.
Als u deze aan ons verstrekt om welke reden dan ook, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat deze gegevens nooit bij ons worden bewaard.

 

Bedenkt u zich dat bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk over u verzamelen niet uitputtend is.

 

CLIËNTGEGEVENS:
De hoeveelheid gegevens die wij over opdrachtgevers verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben wij alleen uw contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen uw organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt. Wij bewaren tevens informatie over u met betrekking tot uw online interactie met profielen van kandidaten en andere materialen die door Weerwerk gepubliceerd zijn, die wij gebruiken om ervoor te zorgen dat onze marketinguitingen aan u relevant en tijdig zijn. Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft. Mochten wij om wat voor reden dan ook meer persoonsgegevens van u nodig hebben, dan zullen wij u dit laten weten.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: Wij verzamelen niet veel gegevens over leveranciers – wij moeten er simpelweg voor zorgen dat onze relatie soepel verloopt. Wij zullen de details van onze contacten binnen uw organisatie verzamelen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Wij verzamelen tevens bankgegevens, zodat we u kunnen betalen. Het is mogelijk dat wij tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE- EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: Alles wat wij nodig hebben van referentiepersonen is bevestiging van wat u reeds weet over onze kandidaat of mogelijk personeelslid, zodat deze de baan die hij graag wil hebben kan bemachtigen. Als wij contactpersonen voor noodgevallen hebben, hebben wij iemand om te bellen in geval van nood. Om een referentiepersoon te vragen, hebben wij logischerwijs de contactgegevens van de referentiepersoon nodig (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer). Wij zullen deze details ook nodig hebben als onze kandidaat of een personeelslid uw naam heeft opgegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zodat wij in geval van een ongeval of noodgeval contact met u kunnen opnemen.

 

WEBSITEGEBRUIKERS Wij verzamelen een beperkte hoeveelheid gegevens over onze websitegebruikers, die wij gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt, uw browsertype, de locatie vanwaar u onze website bekijkt, de taal waarin u onze website bekijkt en de tijdstippen waarop onze website het populairst is. Wanneer u via de website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via de chatfunctie, dan verzamelen wij informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens. Indien u meer informatie wilt hebben over de gegevens die we over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, dan horen wij dat graag van u.

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

KANDIDAATGEGEVENS: Wij verzamelen persoonsgegevens van kandidaten hoofdzakelijk op drie manieren:

  1. Persoonsgegevens die u, de kandidaat, ons verstrekt;
  2. Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen; en
  3. Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen.

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Om een op u toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Weerwerk bepaalde informatie over u nodig. Deze zal ons in staat stellen u te voorzien van de beste mogelijkheden en zou u tijd moeten besparen doordat u niet door informatie over banen en diensten die voor u niet relevant zijn hoeft te bladeren.

 

Er zijn tal van manieren waarop u informatie met ons kunt delen. Welke wijze u kiest hangt af van wat u het beste past.

 

Dit zou kunnen zijn:

– Het achterlaten van uw gegevens op de website van Weerwerk of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
– Het achterlaten van een geprint cv op een recruitmentevenement, vacaturebeurs of kantoor van Weerwerk;
-Het mailen van uw cv aan een Weerwerk-consultant of door een Weerwerk-consultant geïnterviewd worden;
– Het solliciteren op banen via een jobaggregator, die u vervolgens doorstuurt naar de website van Weerwerk;
– Invoeren van uw persoonlijke details op een microsite van Weerwerk; of
– Deelname aan een wedstrijd via social media als Facebook of Twitter.

Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen. We ontvangen tevens persoonsgegevens over onze kandidaten van andere bronnen.

Afhankelijk van de relevante omstandigheden en geldende lokale wetten en voorschriften zou dit kunnen gaan om persoonsgegevens die in de volgende situaties ontvangen zijn:

Uw referentiepersoon zou persoonlijke informatie over u kunnen geven;
Onze opdrachtgevers zouden persoonlijke informatie over u met ons kunnen delen;
Wij zouden ook informatie over u kunnen vergaren door op bronnen van derden naar kandidaten te zoeken, zoals op LinkedIn en andere vacaturesites;
Als u ons op Facebook ‘liket’ of ons op Twitter ‘volgt’, dan ontvangen wij uw persoonlijke informatie van deze sites en
Indien u naar ons doorverwezen bent door een andere intermediair is het mogelijk dat deze persoonlijke informatie over u met ons deelt.
Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het mogelijk dat wij, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, tevens bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

 

Opdrachtgevers Wij verzamelen persoonsgegevens van opdrachtgevers op drie manieren:

  1. Persoonsgegevens die wij direct van u ontvangen;
  2. Persoonsgegevens die wij van andere bronnen ontvangen; en
  3. Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen.

 

Persoonsgegevens die wij direct van u ontvangen
Wij delen hetzelfde doel – zorgen dat u het best mogelijke personeel voor uw organisatie heeft. Wij ontvangen op twee manieren gegevens direct van u:

– Waar u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of
– Waar wij contact met u opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail.
– Persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen
Het is mogelijk dat we, wanneer gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, meer informatie over u of uw collega’s zoeken via andere bronnen, over het algemeen via due diligence of andere vormen van marketingintelligentie, waaronder:

Via marktonderzoek van een derde partij en het analyseren van online en offline media (hetgeen we zelf zouden kunnen doen, maar waarvoor we ook een andere organisatie zouden kunnen inhuren);
Via een deelnemerslijst op relevante evenementen; en
Via een beperkt aantal andere bronnen en derden (bijvoorbeeld via onze kandidaten voor zover ze ons uw gegevens verstrekken om als referentiepersoon voor hen op te treden).

 

Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen
Wanneer u onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we deze verzamelen omdat u ons deze verstrekt.

 

 

WEBSITEGEBRUIKERS: Wanneer u onze website bezoekt, is er bepaalde informatie die we mogelijk automatisch verzamelen, of u nu besluit van onze diensten gebruik te maken of niet. Hieronder vallen uw IP-adres, de datum en tijden waarop alsmede de frequentie waarmee u de website bezoekt en de wijze waarop u door de inhoud van de website bladert.
We verzamelen uw gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. Indien u tevens een kandidaat of opdrachtgever van Weerwerk bent, is het mogelijk dat we uw gegevens over uw gebruik van onze website gebruiken om andere aspecten van onze communicatie met en diensten aan u te verbeteren. Indien u meer wilt weten over cookies, maar ook over hoe we deze gebruiken en welke mogelijkheden u heeft, dan horen wij dat graag

 

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wanneer we uw gegevens verzameld hebben gebruiken we deze op een aantal manieren.

 

KANDIDAATSGEGEVENS: Over het algemeen gebruiken we de gegevens van kandidaten voor recruitmentactiviteiten.
Hier vindt u meer details over deze activiteiten:

 

Recruitmentactiviteiten

Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment – het verbinden van de juiste kandidaten met de juiste banen. In het onderstaande hebben we opgesomd in welke gevallen het mogelijk is dat we uw persoonsgegevens, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, voor dit doel gebruiken en verwerken. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is.

 

 

Verzamelen van gegevens van u en andere bronnen, zoals LinkedIn;
Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitment;
U voorzien van onze recruitmentdiensten en het recruitmentproces faciliteren;
Beoordelen van gegevens over u aan de hand van vacatures waarvan we denken dat deze bij u zouden kunnen passen;
Versturen van uw informatie aan cliënten, zodat u kunt solliciteren op banen of om uw geschiktheid voor banen te toetsen
U in staat stellen uw cv in te sturen, online te solliciteren op banen of zich aan te melden voor vacaturemeldingen voor banen waarvan we denken dat ze interessant voor u zouden kunnen zijn;
U deel laten nemen aan specialistische online training;
U deel laten nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u ervoor kiest dat te doen;
Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan;
Uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die Weerwerk met derden is aangegaan met betrekking tot uw recruitment;
Faciliteren van ons payroll- en facturatieproces;
Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
Verifiëren van details die u verstrekt heeft, gebruiken van hulpmiddelen van derden (zoals psychometrische evaluaties of vaardighedentests), of om informatie verzoeken (zoals referenties, kwalificaties, en mogelijke criminele veroordelingen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is);
Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het opsporen van misdaad of het innen van belastingen of andere heffingen; en
Verwerken van uw gegevens om u doelgerichte, relevante marketingmaterialen of andere vormen van communicatie te sturen waarvan we denken dat ze waarschijnlijk interessant voor u zijn.
Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is.

 

 

Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving.

 

 

Marketingactiviteiten

Het zou kunnen dat we u af en toe informatie sturen waarvan we denken dat u deze interessant zou kunnen vinden, of dat we u vragen ons te helpen om andere kandidaten aan banen te koppelen. In het bijzonder is het mogelijk dat we, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, uw gegevens gebruiken voor de hieronder opgesomde doeleinden. Bedenkt u dat deze lijst niet uitputtend is. Om:

 

ons in staat stellen om andere producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen;
u details van rapporten, promoties, aanbiedingen, netwerk- en cliëntevenementen, en algemene informatie over die branches waarvan we denken dat deze voor u interessant zouden kunnen zijn toesturen;
promotionele fragmenten van uw details op de website(s) van Weerwerk tonen als succesverhaal (uitsluitend wanneer we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben); en
u informatie aanbieden over bepaalde kortingen en aanbiedingen waarvoor u in aanmerking komt op grond van uw relatie met Weerwerk.
Voor sommige aspecten van deze activiteiten, die niet gedekt worden door onze gerechtvaardigde belangen hebben we uw toestemming nodig (in het bijzonder voor het verzamelen van gegevens via cookies, en het versturen van directe marketinguitingen via onze digitale kanalen). Afhankelijk van de situatie zullen we hier via een opt-in of soft opt-in (dit zullen we verderop uitleggen) om vragen. Bedenkt u zich dat we in bepaalde rechtsgebieden waarin we werkzaam zijn voldoen aan de voorschriften van lokale wetgeving.

 

 

Soft opt-in toestemming is een specifiek type toestemming dat van toepassing is wanneer u eerder contact met ons hebt gehad (bijvoorbeeld door het sturen van een sollicitatie of cv, of door een vacature aan te melden), en wij andere aan recruitment verbonden diensten adverteren. Onder ‘soft opt-in’ toestemming beschouwen we uw toestemming als gegeven, tenzij of tot u deze intrekt. Voor de meeste mensen is dit van voordeel, aangezien dit ons in staat stelt om u andere vacatures voor te stellen naast de specifieke vacatures waarop u gesolliciteerd heeft, waardoor de kans dat we een nieuwe baan voor u vinden aanzienlijk groter wordt. Voor andere soorten e-marketing zijn we verplicht uw expliciete toestemming te verkrijgen.

 

 

Vraag ons als u meer wilt weten over de wijze waarop we uw toestemming verkrijgen. Indien u niet blij bent met onze benadering van marketing, heeft u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt ons eenvoudigweg mailen!

 

 

Niemand is perfect, ook niet als we dat proberen te zijn. Willen u laten weten dat het zelfs wanneer u zich via ons voorkeurencentrum heeft afgemeld voor onze marketinguitingen mogelijk is dat uw gegevens opnieuw verzameld worden via openbare bronnen in een niet-gerelateerde marketingcampagne. We doen ons best ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, maar mocht het wel voorkomen, dan spijt ons dat. We vragen van u zich in deze gevallen opnieuw af te melden.

 

 

Al onze marketing is gebaseerd op wat het beste aansluit bij onze opdrachtgevers en kandidaten, maar we zijn ons ervan bewust dat we niet altijd bij iedereen de juiste snaar raken. Het is mogelijk dat we uw gegevens gebruiken om u advertenties van Weerwerk en andere content op andere websites, bijvoorbeeld op Facebook, te laten zien. Indien u niet wilt dat we uw gegevens op deze wijze gebruiken, zet u dan de optie “advertentiecookies” uit (bekijk daarvoor ons cookiebeleid). Zelfs wanneer u de advertentiecookies geweigerd heeft is het mogelijk dat u een advertentie van Weerwerk te zien krijgt. Deze is dan echter niet specifiek op u gericht, maar op een anoniem publiek.

 

 

Monitoren van gelijke kansen

We doen onze uiterste best om te zorgen dat onze recruitmentprocessen in overeenstemming zijn met onze benadering van gelijke kansen. Enkele van de gegevens die we mogelijk (in gepaste omstandigheden en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften) over u verzamelen vallen onder de verzamelterm “diversiteitsinformatie”. Dit zou om informatie kunnen gaan over uw etnische achtergrond, geslacht, beperking, leeftijd, seksuele voorkeur, religie of andere overtuigingen en/of sociaaleconomische achtergrond. Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften zullen we deze informatie op geanonimiseerde basis gebruiken om te toetsen of we ons houden aan ons gelijkekansenbeleid. Het is mogelijk dat we deze informatie (gepast geanonimiseerd waar dat relevant is) delen met opdrachtgevers wanneer dit contractueel vereist is of wanneer de opdrachtgevers specifiek om zulke informatie vraagt teneinde zelf te kunnen voldoen aan de eisen van het eigen werkgelegenheidsproces.
Deze informatie gaat om wat we noemen ‘gevoelige’ persoonsgegevens. Hiervoor gelden striktere regels. We hebben daarom uw expliciete toestemming nodig voor we deze informatie kunnen gebruiken. We zullen om uw toestemming vragen door u een opt-in aan te bieden. Dit betekent dat u ons expliciet en duidelijk moet vertellen dat u het ermee eens bent dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken.
Het is mogelijk dat we andere gevoelige persoonsgegevens over u verzamelen, zoals gezondheids gerelateerde informatie, religieuze gezindheid, of details over criminele veroordelingen indien dit gepast is in overeenstemming met lokale wetgeving en noodzakelijk is voor een functie waarop u mogelijk wilt solliciteren. Dit zullen we nooit doen zonder uw nadrukkelijke toestemming.
Indien u hier niet blij mee bent, heeft u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 

 

Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

 

 

In zeldzame omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

 

CLIËNTGEGEVENS: We gebruiken gegevens van opdrachtgevers voor: recruitmentactiviteiten

Hier vindt u meer details over elk van deze activiteiten:

 

Recruitmentactiviteiten

 

Ons belangrijkste werkterrein is uiteraard recruitment door: u van Kandidaten te voorzien;. In onderstaande geven we de verschillende manieren aan waarop we uw gegevens gebruiken om dit te faciliteren.

 

 

Opslaan (en waar nodig bijwerken) van uw gegevens in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;
Bijhouden van onze gesprekken en afspraken zodat we u op u toegespitste diensten kunnen aanbieden;
Houden van klanttevredenheidsonderzoeken; en
Verwerken van uw gegevens voor (evt. in de toekomst) gepaste doelgerichte marketingcampagnes.
Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is.

 

 

Indien u hier niet blij mee bent, heeft u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken.

 

 

Marketingactiviteiten

Tot nu toe voeren wij geen actief marketingbeleid. Indien wij gaan starten met bijvoorbeeld een nieuwsbrief, dan zullen wij daarvoor uw toestemming vragen

 

Om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen

 

In zeldzame omstandigheden is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS: We realiseren ons dat u het waarschijnlijk druk heeft en niet wilt dat we over van alles en nog wat contact met u opnemen. Om de juiste balans te vinden, zullen we uw informatie uitsluitend gebruiken om:
– uw gegevens op te slaan (en waar nodig bij te werken) in onze database, zodat we contact met u kunnen opnemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten;
– u diensten aan te kunnen bieden of diensten of ondersteuning bij u af te nemen;
– bepaalde wettelijke verplichtingen uit te voeren;
– ons te helpen gepaste marketingcampagnes te lanceren; en
– in ongebruikelijkere omstandigheden ons te helpen strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is. We zullen, als vanzelfsprekend, niet om uw toestemming vragen wanneer we marketingboodschappen sturen naar een zakelijk post- of e-mailadres. Indien u hier niet blij mee bent, heeft u in bepaalde omstandigheden het recht bezwaar te maken.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIES EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN: We zullen de informatie die onze kandidaat ons over u geeft uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Indien onze kandidaten of personeelsleden uw naam opgeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we contact met u opnemen in het geval er sprake is van een ongeval of noodgeval dat deze persoon betreft; of
– Indien onze kandidaat of een aspirant- personeelslid u heeft opgegeven als referentie, zullen we contact met u opnemen voor een referentie. Dit is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsborgingsproces voor kandidaten en kan bepalen of een kandidaat een baan krijgt of niet.
– Indien onze kandidaat of aspirant-personeelslid u als referentie heeft opgegeven is het mogelijk dat we soms uw details gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot recruitmentactiviteiten waarvan wij menen dat u daar interesse in zou kunnen hebben. In dat geval zullen we uw gegevens voor dezelfde doeleinden gebruiken als we de gegevens van onze cliënten.Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen gebruiken indien we van mening zijn dat dit voor onze gerechtvaardigde belangen noodzakelijk is.Indien u hier niet blij mee bent, heeft u het recht bezwaar te maken.

 

WEBSITEGEBRUIKERS: We gebruiken uw gegevens om ons te helpen uw gebruikerservaring met onze website te verbeteren.
Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens, op verschillende manieren en verschillende gronden, delen met de volgende categorieën personen:

 

Elk van de bedrijven in onze groep;
Individuen en organisaties die informatie over uw referentie of sollicitatie om bij ons te komen werken hebben, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders en exameninstituten en uitzendbureaus en recruiters
Belasting-, audit- of andere autoriteiten, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat de wet of andere regelgeving van ons verlangt dat we deze gegevens delen (bijvoorbeeld in verband met een verzoek van een belastingautoriteit of in verbinding met een verwacht juridisch proces);
Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze bedrijfstechnologische systemen ontwikkelen en testen);
Derden zoals uitbestede IT-providers en documentopslagproviders met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben
Platformen voor marketingtechnologie en leveranciers;
In het geval van kandidaten: potentiële werkgevers en andere recruitmentbureaus/organisaties om uw kansen op het vinden van werk te vergroten;
In het geval van kandidaten: partners bij derden, vacaturesites en job aggregators waarvan we menen dat dit de kansen dat u de juiste baan vindt vergroot;
In het geval van kandidaten en de referenties van onze kandidaten en aspirant-personeelsleden: derden die we aangehouden hebben om diensten te verlenen als referenties, controle van kwalificaties en criminele veroordelen, in zoverre deze controles gepast zijn en in overeenstemming met lokale wetgeving;
Mocht Weerwerk in de toekomst fuseren met of overgenomen worden door een ander bedrijf (of serieus gesprekken voeren over een dergelijke mogelijkheid), dan is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen met de (mogelijke) nieuwe eigenaren van het bedrijf.
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
We doen onze uiterste best om alle redelijke en gepaste stappen te nemen om de persoonlijke informatie die we in ons bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. Dit doen we middels een aantal gepaste technische en organisatorische maatregelen. Hieronder vallen tevens maatregelen om met verdenkingen van data-inbreuk om te gaan.
Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien we twee jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden (of een langere periode indien we in goed vertrouwen geloven dat de wet of relevante toezichthouders van ons verlangt dat we uw gegevens bewaren). Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

 

Voor de kandidaten wiens diensten worden verleend via een derde bedrijf of entiteit betekent “betekenisvol contact” met u betekenisvol contact met het bedrijf of de entiteit dat/die de diensten aan u verleent. Wanneer wij door een dergelijk bedrijf of entiteit het bericht krijgen dat het geen relatie meer met u heeft, zullen we uw gegevens vanaf dat moment niet langer dan twee jaar behouden, of, indien later, voor de periode van twee jaar vanaf het moment waarop we vervolgens direct met u betekenisvol contact hebben gehad.
Wanneer we verwijzen naar “betekenisvol contact” bedoelen we, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (ofwel verbaal, ofwel schriftelijk), of situaties waarin u actief deelneemt aan onze online diensten. Indien u een kandidaat bent beschouwen we het als betekenisvol contact wanneer u uw bijgewerkte cv via onze website stuurt of wanneer u deelneemt aan een van onze online trainingen. We zullen het ook als betekenisvol contact beschouwen indien u met ons communiceert over mogelijke functies, zij het verbaal of schriftelijk, of wanneer u doorklikt vanuit een van onze marketingberichten. Ontvangst of het openen of lezen van een mail, of een ander digitaal bericht van ons geldt niet als betekenisvol contact – daarvan is uitsluitend sprake als u doorklikt of direct reageert.

 

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u gedeelde persoonsgegevens in?
Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het beschermen en verhelderen van de rechten van EU-burgers en individuen in de EU met betrekking tot gegevensbescherming. Dit betekent dat u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens behoudt, zelfs nadat u deze aan ons gegeven heeft. Deze worden in onderstaande in meer detail beschreven.
Neem om deze rechten te bespreken contact met ons op. We zullen proberen uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (onderhevig aan enige verlenging waartoe we wettelijk gerechtigd zijn). Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
Recht op bezwaar: dit recht stelt u in staat bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we dat doen om een van de volgende redenen: (i) onze gerechtvaardigde belangen; (ii) om ons in staat te stellen een taak van algemeen belang te vervullen of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren; (iii) om u directe marketingmaterialen te sturen; en (iv) voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.De bovengenoemde categorieën “gerechtvaardigde belangen” en “directe marketing” zijn de categorieën waarvan het het waarschijnlijkst is dat ze van toepassing zijn op onze websitegebruikers, kandidaten, opdrachtgevers en leveranciers. Indien uw bezwaar betrekking heeft op onze verwerking van uw persoonsgegevens omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, moeten we reageren op uw bezwaar met het stopzetten van de activiteit in kwestie, tenzij:
o we kunnen aantonen dat we dwingende rechtmatige gronden voor verwerking hebben die uw belangen overstemmen; of

o We uw gegevens verwerken om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Indien uw bezwaar betrekking heeft op directe marketing, moeten we op uw bezwaar reageren door het stopzetten van deze activiteit.

Recht op het intrekken van toestemming: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld voor onze marketingactiviteiten of automatische profilering), dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.
Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens: U kunt ons op elk gewenst moment vragen te bevestigen welke informatie we over u bewaren en kunt u ons vragen deze informatie aan te passen, bij te werken of te verwijderen. Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek. Indien we u toegang geven tot de informatie die we over u in ons bezit hebben, zullen we daarvoor geen kosten in rekening brengen, tenzij uw verzoek “kennelijk ongegrond of excessief” is. Indien u ons verzoekt om extra kopieën van deze informatie is het mogelijk dat we u, waar dit wettelijk toegestaan is, een redelijk bedrag in rekening brengen voor administratieve kosten. Wanneer het ons wettelijk toegestaan is dat te doen, kan het zijn dat we uw verzoek afwijzen. Indien we uw verzoek afwijzen zullen we u altijd uitleggen waarom we dat doen.
Recht op verwijdering: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Normaliter dient de informatie aan een van de volgende criteria te voldoen:
o de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor we deze oorspronkelijk verzamelden en/of verwerkten;

o wanneer u eerder toestemming verleend hebt om uw gegevens te verwerken heeft u deze ingetrokken en er is geen andere geldige reden voor ons om verwerking voort te zetten;

o de gegevens zijn onrechtmatig verwerkt (d.w.z., op een wijze die niet in overeenstemming is met de AVG);

o het is noodzakelijk om de gegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke; of

o indien we de gegevens verwerken omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij niet in staat zijn zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor gecontinueerde verwerking aan te tonen.

We zouden uitsluitend het recht hebben te weigeren aan uw verzoek te voldoen op grond van een van de volgende redenen:

o om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

o om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ofwel met het oog op de vervulling van een taak van algemeen belang ofwel van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

o op gronden van volksgezondheid in het algemeen belang;

o voor ons archief, onderzoeks- of statistische doeleinden; of

o om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Wanneer we voldoen aan een geldig verzoek voor de verwijdering van gegevens zullen we alle redelijke uitvoerbare stappen nemen om de relevante gegevens te Verwijderen.
Het recht op het beperken van verwerking:In bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we uitsluitend verder kunnen gaan met het opslaan van uw gegevens en daarmee geen verdere verwerkende activiteiten zullen kunnen verrichten totdat ofwel: (i) een van de bovengenoemde omstandigheden is opgelost; (ii) u toestemming verleent; of (iii) nadere verwerking noodzakelijk is bij de formulering, uitvoering of verdediging van strafrechtelijke procedures, de bescherming van de rechten van een ander individu, of zwaarwegende redenen in het algemeen belang van de EU of van een lidstaat.De omstandigheden waarin u recht heeft te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken zijn:
o wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we over u verwerken aanvecht. In dit geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt worden voor de periode waarin de nauwkeurigheid van uw gegevens wordt geverifieerd;

o wanneer u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde belangen. In dit geval kunt u verzoeken dat de gegevens beperkt worden terwijl wij onze redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens verifiëren;

o wanneer onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is, maar u er de voorkeur aan geeft onze verwerking te beperken in plaats van uw gegevens geheel te laten verwijderen; en

o wanneer we geen verdere noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, maar u deze gegevens nodig heeft om strafrechtelijke procedures te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. We zullen u, uiteraard, op de hoogte stellen voor we een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen.

 

 

Recht op rectificatie:U heeft tevens het recht om ons te verzoeken enige inaccurate of onvolledige persoonsgegevens die we over u hebben te rectificeren. Indien we deze persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. Waar gepast zullen we u tevens laten weten met welke derden we de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens hebben gedeeld. Wanneer wij het redelijk achten niet te voldoen aan uw verzoek, zullen we u de redenen voor onze beslissing uitleggen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:U heeft, als u dat wenst, het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Feitelijk betekent dit dat u de gegevens van uw Weerwerk-account kunt doorgeven aan een ander online platform. Om u in staat te stellen dit te doen zullen wij u de gegevens verstrekken in een gangbaar machinaal leesbaar formaat dat met een wachtwoord beschermd is, zodat u de data op een ander online platform kunt doorgeven. Het is ook mogelijk dat we de gegevens direct voor uw doorgeven. Dit recht van overdraagbaarheid van gegevens is van toepassing op: (i) persoonsgegevens die we automatisch verwerken (d.w.z., zonder menselijke tussenkomst); (ii) persoonsgegevens die u ons gegeven heeft; en (iii) persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan afspraken binnen een contract.
Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit:U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit.Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, of uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken (in het geval dat toestemming onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is) dan horen wij dat graag van u. Bedenk dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u opwerpt op te lossen.
U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor vacaturemeldingen.
Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben accuraat en actueel is. Houdt u ons daarom alstublieft op de hoogte indien uw persoonlijke informatie in de periode dat wij uw informatie bewaren wijzigt.

 

HOE WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL OPGESLAGEN EN DOORGEGEVEN?
Dus u wilt graag meer weten over hoe we uw gegevens internationaal opslaan en doorgeven? Om u de beste diensten te kunnen aanbieden en de doelstellingen zoals in dit beleid beschreven te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven:
o Binnen Weerwerk

o Aan derden (zoals adviseurs of andere opdrachtgevers van Weerwerk);

o Aan een cloud-gebaseerde opslagprovider; en

o Aan andere derden, zoals belastingdienst etc..

We willen ervoor zorgen dat uw gegevens op een veilige wijze opgeslagen en doorgegeven worden. We zullen derhalve uitsluitend gegevens buiten de Europese Economische Ruimte of EER (d.w.z., de lidstaten van de Europese Unie, samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) doorgeven wanneer dit in overeenstemming is met wetgeving op gegevensbescherming en de methode van doorgifte passende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld:

o Door een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens waarin de huidige standaard contractuele bepalingen zijn opgenomen zoals aangenomen door de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijken in de EER aan verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder gepaste wetten op gegevensbescherming; of

o Door aanmelding bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework voor de doorgifte van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten of een vergelijkbare overeenkomst met betrekking tot andere rechtsgebieden; of

o Het doorgeven van uw gegevens aan een land waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het een adequaat beschermingsniveau waarborgt met betrekking tot de niveaus van gegevensbescherming middels zijn wetgeving; of

o Wanneer het nodig is voor de conclusie of uitvoering van een contract tussen onszelf en een derde partij en de doorgifte is in uw belangen zoals vastgelegd in dat contract (bijvoorbeeld, als we uw gegevens buiten de EER moeten doorgeven om aan onze verplichtingen onder dat contract te kunnen voldoen indien u een cliënt van ons bent); of

o Wanneer u heeft ingestemd met de gegevensdoorgifte.

Om te garanderen dat uw persoonsgegevens een passend beschermingsniveau krijgen, hebben we passende procedures ingericht met derden waarmee we uw persoonsgegevens delen. Zo kunnen we garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een consistente manier die de wet op gegevensbescherming respecteert behandelen.

 

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en dat uw navigatie van een website registreert zodat het, wanneer u de website opnieuw bezoekt, toegespitste opties kan presenteren op basis van de informatie die over uw laatste bezoek is opgeslagen. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om verkeer te analyseren alsmede voor advertentie- en marketingdoeleinden.
Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen. Informatie hierover vindt u ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Weerwerk.

 

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om twee dingen te doen:
o Om uw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en

Cookies zijn ofwel:
o Sessiecookies: deze worden uitsluitend op uw computer opgeslagen tijdens uw websessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee u door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van uw computer op; of

o Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op uw computer en blijft daar tot u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).

Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd:
o Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de website effectief te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert op een baan, en kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Zonder deze cookies kunnen de diensten die op onze website tot uw beschikking staan niet worden aangeboden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te achterhalen waar u op internet bent geweest.

o Performance cookies: Deze cookies stellen ons in staat onze website te monitoren en de performance van onze site te verbeteren. Ze laten ons bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen, trafficbronnen identificeren en bekijken welke delen van de site het populairst zijn.

o Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen onze website in staat de keuzes die u maakt te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Op deze wijze kunnen we u bijvoorbeeld van nieuws of updates voorzien die relevant zijn voor de diensten waar u gebruik van maakt. Deze cookies kunnen tevens gebruikt worden om veranderingen die u bijvoorbeeld aangebracht heeft in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen te herinneren. Ze kunnen ook gebruikt worden om u diensten aan te bieden waarom u gevraagd heeft, zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een reactie op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen wordt gewoonlijk geanonimiseerd.

 

 

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het “noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”
We zijn niet van mening dat een van de volgende activiteiten individuen op enigerlei wijze bevooroordeelt – sterker nog, deze helpen ons u een meer toegespitste, efficiëntere dienst aan te bieden. Iedereen wint hier! U heeft echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze gronden.

 

KANDIDAATGEGEVENS:
We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat als u op zoek bent naar werk of professionele informatie uit uw cv op een vacaturesite of professionele netwerksite heeft geplaatst, u er akkoord mee gaat dat we uw gegevens verzamelen en uw persoonsgegevens gebruiken om u recruitmentdiensten aan te bieden of leveren, deze gegevens te delen met potentiële werkgevers en uw vaardigheden te toetsen aan onze vacaturebank. Zodra het ernaar uitziet dat u de baan zou kunnen krijgen, is het mogelijk dat uw potentiële werkgever informatie die u ons gegeven heeft wil controleren (zoals de resultaten van de psychometrische evaluaties of vaardighedentests) of om uw referenties, kwalificaties en criminele veroordelingen te bevestigen, voor zover dit gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving is. Deze dingen moeten we doen zodat we kunnen functioneren als een winstgevend bedrijf en u en andere kandidaten te helpen de baan te vinden die u en anderen verdienen.
We willen u voorzien van op u toegespitste aanbevelingen voor vacatures en relevante artikelen om te lezen om u te helpen bij uw zoektocht naar een baan. We denken daarom dat het redelijk is dat we uw gegevens verwerken om ervoor te zorgen dat we u de best passende informatie sturen.
We zijn tevens van mening dat het zou kunnen helpen bij uw zoektocht naar een baan als deelneemt aan onze specialistische online training of andere van onze interactieve diensten, als u daarvoor de tijd heeft. Deze zijn onderdeel van de diensten die wij als bedrijf aanbieden waarmee we ons onderscheiden in een competitieve markt. Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te gebruiken.
We moeten ervoor zorgen dat ons bedrijf goed loopt, zodat we onze diensten aan Kandidaten zoals u kunnen blijven leveren. We moeten uw gegevens daarom ook gebruiken voor onze interne administratieve activiteiten, zoals waar relevant payroll en facturatie.
We hebben onze eigen verplichtingen onder de wet en het is een gerechtvaardigd belang van ons erop te staan aan deze verplichtingen te voldoen! Indien we in goed vertrouwen geloven dat het noodzakelijk is, is het daarom mogelijk dat we uw gegevens delen in verbinding met de opsporing van strafbare feiten of belastinginning, of een daadwerkelijk of verwacht juridisch proces.

 

 

CLIËNTGEGEVENS:
Om te kunnen garanderen dat we u de best mogelijke dienst verlenen slaan we uw persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van individuele contacten binnen uw organisatie op en houden we verslagen bij van onze gesprekken, bijeenkomsten, geregistreerde vacatures en plaatsingen. Van tijd tot tijd kunnen we u vragen deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. We zijn van mening dat dit redelijk is – we achten dit gebruik van uw gegevens noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als organisatie die verschillende recruitmentdiensten voor u verzorgt.

 

LEVERANCIERSGEGEVENS:

We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie op om het ontvangen van uw diensten als een van onze leveranciers te faciliteren. We bewaren ook uw financiële gegevens, zodat we u kunnen betalen voor uw diensten. We achten al deze activiteiten noodzakelijk binnen de reikwijdte van onze gerechtvaardigde belangen als de ontvanger van uw diensten.

 

MENSEN VAN WIE WE GEGEVENS ONTVANGEN VAN KANDIDATEN EN PERSONEEL, ZOALS REFERENTIE EN CONTACTPERSONEN VOOR NOODGEVALLEN:

Als een kandidaat of aspirant-personeelslid u heeft opgegeven als een van zijn referenties, dan gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen voor een referentie. Dit is onderdeel van procedure voor kwaliteitsgarantie en daarom achten wij dit noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen als een organisatie die recruitmentdiensten aanbiedt en zelf mensen in dienst neemt.

Indien een kandidaat of personeelslid ons uw gegevens heeft gegeven als contactpersoon voor noodgevallen, zullen we deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen in het geval van een ongeval of noodgeval. We zijn ervan overtuigd dat u het met ons eens bent dat dit een vitaal onderdeel is van onze op mensen gerichte organisatie en daarmee noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen.

 

TOESTEMMING

In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn.
4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:
o U moet ons uw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;

o U moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;

o U zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft. Deze gedetailleerdere controle bieden we u in het privacyvoorkeurencentrum; en

o U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen u waarschijnlijk een hokje laten zien dat u kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

 

We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven heeft bijhouden.

 

We hebben reeds vermeld dat we in sommige gevallen kunnen vertrouwen op soft opt-in toestemming. Het is ons toegestaan om u producten of diensten die samenhangen met de recruitmentdiensten die we leveren aan te bieden zolang u zich niet actief afmeldt voor deze berichten.
Zoals gezegd heeft u het recht om uw toestemming met deze activiteiten in te trekken. Dit kunt u op elk gewenst moment doen.

 

HET FORMULEREN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES

Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wetgeving en voorschriften, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”
Een dergelijke situatie zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan wanneer we juridisch advies moeten inwinnen met betrekking tot gerechtelijke procedures, of wanneer we wettelijk verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren of te onthullen als onderdeel van een juridisch proces.

 

APPENDIX 1 – Hoe neemt u contact met ons op?

Landen waarin u de diensten van Weerwerk gebruikt of waaraan Weerwerk diensten levert: Nederland

 

Weerwerk-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van websitegebruikers: Weerwerk .

 

De Weerwerk-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van Kandidaten, Cliënten, Leveranciers en de contactpersonen voor noodgevallen en referenties van Kandidaten en Personeelsleden van Weerwerk zal afhangen van welke van onderstaande bedrijven de andere partij is die geassocieerd wordt met de relevante overeenkomst: Weerwerk

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die u ons gegeven had of deze te wijzigen of in te trekken
indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt
om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de juridische grond is waarop we uw persoonsgegevens verwerken)
met opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid
kunt u een e-mail sturen op volgend mailadres: info@Weerwerk.nl

Wilt u uw voorkeuren voor berichtgeving bijwerken?

Dit kunt u doen door ons te mailen op: info@Weerwerk.nl

 

 

APPENDIX 2 – Hoe kunt u contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit

 

Landen waarin u de diensten van Weerwerk gebruikt of waaraan Weerwerk diensten levert: Nederland

 

Details van uw lokale toezichthoudende autoriteit:

De Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

Telefonisch: (+31) 900 2001 201
Online: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

 

APPENDIX 3 – Landenspecifieke variaties in ons privacybeleid

Land: Nederland

Landenspecifiek wettelijk vereisten(n):

Wij verwerken mogelijk gegevens over uw ras of etnische afkomst wanneer dit nodig is om een bevoorrechte positie toe te kennen aan personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep of om de nadelen te verminderen. De verwerking moet noodzakelijk zijn, de persoonsgegevens moeten betrekking hebben op uw geboorteland, dat van uw (groot)ouders of op andere criteria zoals vermeld in de wet en u moet geen schriftelijk bezwaar tegen de verwerking hebben gemaakt.

 

 

NB: DEZE APPENDIX ZAL WORDEN GEUPDATED WANNEER DE LOKALE WETGEVING IS GEÏMPLEMENTEERD.
BEGRIPPENLIJST

Kandidaten – Hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door Weerwerk geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij opdrachtgevers van Weerwerk; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie aan Weerwerk gestuurd hebben die geen betrekking had op een specifieke baan. Individuele opdrachtnemers, freelancers en werknemers van leveranciers die voorgesteld worden voor functies bij opdrachtgevers van Weerwerk worden als kandidaten behandeld voor de toepassing van dit beleid.
Opdrachtgevers– hoewel dit voor zich spreekt, vallen onder deze categorie onze klanten, cliënten en anderen aan wie Weerwerk diensten verleent bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteiten.

 

Verwijderen– Hoewel we ons in zullen spannen om uw persoonsgegevens permanent te verwijderen wanneer het einde van de bewaringstermijn gekomen is of wanneer we een geldig verzoek van u ontvangen om dat te doen, kan het zijn dat sommige van uw gegevens nog steeds in onze systemen aanwezig zijn, bijvoorbeeld wanneer gewacht wordt tot deze gegevens overschreven worden. Voor onze doeleinden zijn deze gegevens buiten gebruik gesteld, hetgeen betekent dat, hoewel de gegevens nog steeds aanwezig zijn in ons archiefsysteem, zij niet meer toegankelijk zijn voor onze operationele systemen, processen of Personeelsleden.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)– Een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is.

 

Managed Service Provider (MSP) programma’s – Het uitbesteden van het management van extern personeel (waaronder freelancers, onafhankelijke opdrachtnemers en tijdelijke werknemers) door opdrachtgevers aan een externe recruitmentprovider.

 

Andere mensen met wie Weerwerk contact op zou kunnen nemen – Hieronder zouden referenties en contactpersonen voor noodgevallen van Kandidaten en Personeelsleden kunnen zijn. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.

 

Recruitment Process Outsourcing (RPO) diensten– Volledige of gedeeltelijke uitbesteding van het recruitmentproces voor vaste werknemers aan een recruitmentprovider.

 

Personeel– Hieronder vallen medewerkers en stagiair(e)s die direct betrokken zijn bij Weerwerk (of die een aanbod om direct betrokken te worden hebben geaccepteerd), alsmede bepaalde andere mensen die betrokken zijn bij dienstverlening aan Weerwerk (ook al vallen zij niet in de categorie medewerkers in dienst van Weerwerk). Voor deze doeleinden horen hier ook de medewerkers van Weerwerk bij die bij opdrachtgevers op kantoor werken in het kader van RPO- of MSP- Voor de helderheid: onder ‘Personeel’ vallen geen individuen die door Weerwerk zijn ingehuurd met het doel bij opdrachtgevers geplaatst te worden buiten het kader van een RPO/MSP-overeenkomst. Deze personen worden op dezelfde manier behandeld als de Kandidaten van Weerwerk en vallen onder dit privacybeleid. Op dezelfde manier vallen onafhankelijke opdrachtnemers en consultants die diensten verlenen voor Weerwerk onder de definitie van ‘Leverancier’ voor de doeleinden van dit privacybeleid.

 

Leveranciers– verwijst naar partners en bedrijven (inclusief zelfstandigen) en atypische werknemers zoals onafhankelijke opdrachtnemers en freelancers die diensten aan Weerwerk verlenen. In bepaalde omstandigheden zal Weerwerk de diensten die het verleent aan opdrachtgevers uitbesteden aan externe leveranciers die diensten uitvoeren namens Weerwerk. In deze context zullen leveranciers die individuele opdrachtnemers, freelancers of werknemers van leveranciers zijn voor gegevensbeschermingsdoeleinden behandeld worden als Kandidaten. NB: in deze context verlangt Weerwerk van leveranciers dat zij de relevante onderdelen van dit privacybeleid (namelijk de paragrafen over Kandidaten) aan hun werknemers communiceren.
Websitegebruikers– elk individu dat een van de websites van Weerwerk bezoekt.